• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/11/16 ساعت 11:02

    معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفته طبق نظرسنجی از ۸۲ هزار #زن در مراکز شهرستان‌ها، بیش از نیمی از آنها، تقریبا یک‌بار تجربه #آزار_جنسی کلامی را داشته‌اند.(روزنامه همشهری)