• بزرگواران سال گذشته جشنواره‌رو تحریم کرده بودن؛ امسال یه شب زودتر از شروع جشنواره با یک تومن و یک لیوان قهوه شدن منتقد سینما و با نظر مثبتشون توییتر رو زیبا کردن.
    یه ماه صبر می‌کردید ستادهاتون باز می‌شد بر می‌گشتید به گعده خودتون؛کاش سینما رو از وجودتون بی بهره می‌ذاشتید.