• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/11/14 ساعت 02:30

    با شیوع نوع جهش یافته آفریقای جنوبی از ویروس کورونا در انگلیس، جستجوی خانه به خانه در این کشور برای شناسایی دارندگان این ویروس خطرناک آغاز شده است. منشأ اصلی نگرانی این کشور ابتلای ۱۱ فرد جدید به این نوع جدیداز ویروس است که سابقه‌ای ازمسافرت نداشته و با مسافری هم تماس نداشته‌اند.