• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/11/13 ساعت 19:29

    معاندین در اخبار خودعمدا توضیح نمیدهندکه ایران با هدف وحدت وتقریب اسلامی است که فیلمی را که یک جریان منحرف شیعی از زندگی حضرت زهرا(س)ساخته است، محکوم میکند.آنها بدرستی می‌ترسند که این موضع مترقی ایران بر جوامع اهل سنت تاثیرگذار باشد.نیازاست مراکز اسلامی این ابعاد را تشریح کنند.