• سفر استانی مگه برای دوران کاندیداتوری نیست؟ پس چرا محسن رضایی داره ایران‌گردی می‌کنه؟