• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1399/11/13 ساعت 03:40

    تا امروز هیچ لیست مازادی برای پرسپولیس از سوی کادر فنی اعلام نشده است و کلیه مباحث مطرح شده حدس و گمان است . ما به همه بازیکنان خود ایمان داریم و در نیم فصل به دنبال تقویت تیم خواهیم بود .