• قطار آزادسازی کم‌کم داره به ایستگاه صنعت خودرو میرسه
    اصرار دولت‌ها به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازها در بر نداشته است
    حالا باید دید آیا شورای رقابت تا پایان امسال درباره آزادسازی قیمت خودرو به جمع‌بندی می‌رسه؟