• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/11/12 ساعت 09:56

    بازی بزدل یا معمای دو زندانی؟#ایران و #آمریکای بایدن به کدام سو می‌روند؟
    بازی بزدل: در این بازی دو راننده به سمت هم با سرعت زیاد حرکت می‌کنند و یکی باید از مسیر خارج شود.
    معمای دو زندانی: اگر دو زندانی علیه یکدیگر شهادت ندهند (با هم همکاری) کنند در این صورت هر دو سود می‌برند.