• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/11/11 ساعت 10:56

    چرا #رابرت_مالی آنقدرها هم برای راهبرد دولت #بایدن در قبال #ایران مهم نیست؟
    به نظر راهبرد و الگوی سیاست خارجی آمریکای بایدن در قبال ایران در همان دوران کارزار انتخاباتی تعریف شده باشد و تنها کارگزارانی برای این راهبرد به کار گرفته می‌شوند که بخوبی در این راهبرد کار کنند.