• ترجمه این کتاب را پیش از این در ماهنامه #عصر_تراکنش شروع کردیم؛ مقاله‌ای که هفته‌نامه تایم از کتاب منتشر کرده بود را ترجمه کردیم که اینجا خودم آن را برای شما خوانده‌ام.

    کتاب هم انشالله با کمک انتشارات #راه_پرداخت چاپ و منتشر می‌شود.

    https://castbox.fm/vb/۳۴۷۸۳۳۹۹۵

    #تراکنش
    #WEF۲۱