• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

    1399/11/08 ساعت 13:11

    خلاصه‌ای از همکاری‌های #فائو و #ایران و فعالیت‌های جاری این سازمان در کشور را از این طریق دانلود و مطالعه کنید
    http://bit.ly/۳tadn۳A

    #foodsecurity #SDGs