• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/11/07 ساعت 09:09

    از دانشگاه زنگ زدند که فلانی رو میشه نمره‌اش رو زیادتر کنید چون اطلاعاتیه. گفتم اطلاعات کدومه؟ طرف اطلاعات دم در ساختمان میشینه و انتظامات سازمان هست. درسته شغلش محترمه ولی با یک اطلاعات نادرست، مردم را گمراه میکنند و برای خودشون کلاس میذارند.
    #disinformation