• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/11/06 ساعت 15:29

    آقا وسط ماجرای آقای #عنابستانی اجازه بدهید به دلیل حافظه محدودم از خودم و آدمیزاد عذرخواهی کنم. پاک فراموش کرده‌ام. کسی میداند سرنوشت متهم‌های پرونده #دختر_آبادان چه شد؟ تعرض آن مامور که بدن آن دختر در خون را لمس میکرد چه شد؟ من واقعا برای حافظه کم توانم شرمسارم.