• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/11/05 ساعت 11:53

    اگر مجلس «عصاره فضایل ملت» بود و در انتخاب اعضای آن دستکاری و مهندسی نمی‌شد، امروز دست برون آمده از آستین آن، حامی و حافظ ملت در مشکلات بود، نه آنکه بر صورت «سرباز ملت» فرود آید.