• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1399/11/01 ساعت 12:39

    لطفا در مورد تیم خود صحبت کنید . استفاده از نام تیم‌های بزرگ برای خودنمایی و ناله‌های نخ نما ، ترفند مناسبی برای رسیدن به اوج نیست .