• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/11/01 ساعت 14:16

    الناز محمدی چهار روز به میان زنان عشایر رفته و گزارشی از زندگی روزمره و مشکلات آنان تهیه کرده است؛ مشکلاتی مثل ممنوع شدن فراهم کردن امکانات پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت و …

    این گزارش را در شماره‌ تازه #اندیشه_پویا بخوانید.

    :::