• به نظر می‌رسه اخباری که درباره مخالفت شورای بورس با استعفای رییس سازمان مطرح میشه دقیق نیست
    طبق اطلاعاتی که دارم دکتر قالیباف در استعفای خود کاملا جدی است ایشان با توجه به این‌که شرایط کار فراهم نیامده قطعا قصد ماندن ندارند