• سال‌هاست موسیقی ایرانی رو از طریق دو مجله کادانس و اورسی دنبال میکنم.فکر میکردم در حوزه موسیقی و موزیک‌‌ویدیو پیشرفت دلچسبی داشتیم؛اما در ۲۴ ساعتی که pmc و رادیو جوان را دیدم مطمئن شدم با جمعیتی عشق موسیقی اما بی‌هنر، بی‌سواد، بی‌ذوق و بی‌خود رو‌به‌رو هستیم. گوش و چشمم درد گرفت.