• باور کردنی نیست؛ کاش یکی زنگ بزنه و بگه همه چی شوخی بوده
    شیده لالمی گذشته از کاربلدی و حرفه‌ای بودن در روزنامه‌نگاری، انسان مهربانی بود، خاطره‌اش هیچ‌وقت فراموش نمیشه
    روحش شاد باشه