• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/25 ساعت 19:51

    وزیر اقتصاد: دلایل تاخیر چندساله بورسی نشدن استقلال و پرسپولیس، دقت در تشریفات قانونی و ادارای اموال و دارایی‌های دو باشگاه بوده. امیدواریم بتوانیم در دهه فجر سهام دو باشگاه را در بورس عرضه کنیم.