• تاکید #ترامپ بر مجازات یاغیان آمریکایی

    رئیس جمهور #آمریکا:
    حمله به کنگره آمریکا همانند حمله به قلب جمهوری ماست و افرادی که به ساختمان کنگره حمله کرده بودند باید مجازات شوند.
    خشونت و یاغی‌گری جایی در آمریکا ندارد.
    هیچ یک از طرفداران واقعی من خشونت سیاسی را تایید نمی‌کنند/yjc