• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/25 ساعت 17:04

    تیم ده نفره کارشناسان سازمان جهانی بهداشت جهت بررسی منشاء شیوع ویروس کرونا در چین، وارد فرودگاه شهر ووهان شدند.