• اگر به مباحث تئوریک علوم سیاسی علاقه‌مند هستید؛ امروز ساعت ۱۵ به صورت آنلاین در این نشست شرکت کنید.

    ارتباط بین توسعه و علوم سیاسی چیست؟
    علوم سیاسی چه کمکی به توسعه خواهد کرد؟
    چالش هایی که رابطه علوم سیاسی و توسعه را تهدید می‌کند چیست؟