• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/25 ساعت 00:01

    حریرچی: تاکنون کلی فوتی کرونا به دلیل شرکت در مراسمات عروسی و ختم داشته‌ایم.با برگزاری عروسی مسئولیت کشته شدن اقوام خود را گردن نگیرید.