• سید علیرضا علوی   alavi54@

    1399/10/25 ساعت 23:50

    دستیابی به اهداف ، برای هر شخص مهم است !
    پس باید به اندازه اهمیت آن ، برای رسیدن به اهدافتان ، ریسک آن را بپذیریم ! https://instagram.com/p/CKCeF۵YBcHQBfjb۲d۱j۱_۵zKJrrzMHtwHJ۳۳jk۰/?igshid=۱o۶qharf۸۷۸wf…