• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1399/10/25 ساعت 16:58

    بازیگر اسکاری به فیلم دیوید ا راسل پیوست
    امی ملک و زویی سالدانیا به گروه بازیگر فیلم پرستاره دیوید ا راسل پیوستند.


    این فیلم جدید راسل که جزییات داستانی اش نامشخص است از حضور ستاره هایی پون کریستین بیل، مارگو رابی و جان دیوید واشینگتن بهره می‌برد.

    #صبا