• موسوی،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: متاسفانه در حالی که بیشتر استان‌های ایران پیک سوم شیوع #کرونا را پشت سر گذاشته‌اند، این استان در حال ورود به پیک سوم است.
    با وجود این وضع، مسافران باز هم به استان #مازندران وارد می‌شوند.