• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/25 ساعت 10:41

    خبرگزاری رویترز با ادعای دستیابی به گزارش محرمانه آژانس اتمی نوشته این سازمان آغاز فعالیت تحقیق و توسعه ایران برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تایید کرده است.