• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 18:53

    رئیس جمهوری درباره بودجه۱۴۰۰: تهیه و تدوین لایحه بودجه با دولت است و مجلس باید آن را رسیدگی و تصویب کند| در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود| امور برنامه وبودجه کشور براساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهوری است| افزایش ۲۵درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده، تاکید دولت است