• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 10:46

    روحانی: در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت با ثبات در اقتصاد کشور هستیم، مردم افق روشن‌تری را شاهد هستند| شاهد اقتصاد مثبت در شش ماهه اول بودیم، در پایان شش ماهه دوم هم همه علائم به ما می‌گوید اقتصاد با نفت و بی‌نفت مثبت خواهد بود| آنها میخواستند سه‌ماهه نظام ما را سرنگون کنند،