• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1399/10/24 ساعت 23:30

    دلم می‌خواد اونی که برای اولین بار ترکیب «هاله‌ای از ابهام» رو اختراع کرده پیدا کنم، سرش داد و هوار بکشم که آخه این چه مرخرفیه ابداع کردی؟ یعنی چی «در هاله‌ای از ابهام»؟!
    ابهام هاله داره، یا هاله ابهام داره؟!
    باز صد رحمت به اون «می باشد»