• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/10/24 ساعت 23:31

    پیشنهاد یک فیلم مفرح که می‌شه خانوادگی تماشا کرد(بچه‌ها و والدین)‌‌. اقباس از یک رمان نوجوانه و خب، فضا خیلی آمریکاییه با پایان خوش هالیوودی. اما مطمئنم خوش می‌گذره و همین مهمه :)