• حکم بازداشت #ترامپ با پیگیری وزارت امورخارجه و سایر نهادها صادر شد

    ظریف: محل پیگیری حقوقی ترور #شهیدسلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضایی ایران و عراق است، حکم بازداشت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با پیگیری زیادی که توسط وزارت امور خارجه و سایر نهادها صورت گرفت صادر شده/ایسنا