• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1399/10/24 ساعت 14:19

    مهدی آذرمکان سرپرست رادیو ورزش شد
    علی بخشی زاده معاون صدای سازمان صداوسیما، با بازنشستگی سیدغلامرضا میرحسینی، طی حکمی مهدی آذرمکان را به عنوان سرپرست شبکه رادیویی ورزش منصوب کرد.

    #صبا