• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/10/24 ساعت 14:51

    شماره‌ی تازه‌ی #اندیشه_پویا را می‌توانید در تمام ایران از طریق پست بدون هزینه ارسال دریافت کنید

    کافی است سی‌هزار تومان به کارت ۵۸۵۹۴۷۱۰۱۰۲۸۲۶۴۲ به نام رضا خجسته رحیمی واریز و فیش بانکی را همراه با مشخصات خود (آد‌رس، کدپستی، تلفن ثابت و همراه) به شماره ۰۹۰۲۶۰۵۱۴۱۰ تلگرام کنید
    ::