• زالی: خواستار تعطیلی چند روزه پایتخت هستیم

    فرمانده ستاد مقابله با #کرونا درتهران:
    ما خواهان تعطیلی چند روزه پایتخت هستیم اما باید مراقبت کرد تااین تعطیلی منجر به خروج از شهر نشود و مردم بدانند که خود خروج از شهر و سفر به دیگر نقاط که شرایطی مشابه دارند، خطر جدی به دنبال دارد/مهر