• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 19:29

    اگر نمایندگان به این رای گیری رای مثبت دهند به معنای طرح فوری سوال بدون انتظار و بحث یا اصلاحیه دیگر خواهد بود| در غیر این صورت باید مباحث پیرامون سوال از رئیس جمهوری آغاز شود