• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1399/10/24 ساعت 23:18

    ولی #واتسپ رو پاک نکنید، باشه تا ببینه از جلوش رد میشید، روش کلیک نمیکنید و میرید سراغ اپ‌های دیگه چت میکنید؛ تا این صحنه هارو ببینه و زجر بکشه