• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1399/10/24 ساعت 22:46

  به #توییتر که می‌آیی گویی در هوای طوفانی پا در خیابان نهاده‌ای.
  اخبار بد و‌ ناخوشایند مانند گرد و غبار در‌چشمت فرو می‌روند و آنها را سرخ می‌کنند.
  برخی خبرها مانند تخته‌پاره‌های نشسته بر باد بر فرق سرت می‌کوبند،
  و تو از فرط درد فریاد سر می‌دهی.
  و فریادت باد را غرانتر می‌کند …