• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/24 ساعت 19:45

    مدیرعامل توانیر: مردم با یک درجه کاهش دمای خانه خود و خاموشکردن یک لامپ اضافه، در جلوگیری از قطعی برق به ما کمک کنند.