• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/10/24 ساعت 22:52

    واقعا بازار جذابی است. ۱۲ میلیارد تونن در صنعتهای زیادی، عدد مهمی نیست اما در استارتاپها هست و این فرصت خوبی است.