• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/24 ساعت 10:30

    امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس: پسرخاله یک وزیر و پسر معاون وزیر از بزرگ‌ترین واردکنندگان گوشت کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند.