• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 10:15

    دادستان کل منطقه کلمبیا (شهر واشنگتن) گفته که ۶۰ نفر از حمله کنندگان به کنگره رو بازداشت کردیم و برای بعضی تقاضای ۲۰ سال زندان خواهیم کرد. تا به حال کشته شدن ۶ نفر تایید شده و گفته شده حال ۲ تن از مجروحان هم مساعد نیست.
    متن خبر