• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/24 ساعت 17:23

    یک‌ منبع مطلع در شهرداری تهران خبر از دستگیری مهناز استقامتی شهردار منطقه ۲ و رحمانی شهردار منطقه ۸ داده است..