• خط قرمز، حفظ حرمت #تولید_کنندگان است. نگذاریم کم مهری‌ها به بی انگیزه شدن کارآفرینان منجر شود. اولویت، تکریم تولیدکنندگان نجیب و عاشق کشور است. پیروزی در جنگ اقتصادی، فرماندهانی با انگیزه و با عزت میخواهد.

    #جهش_تولید در ۴ دقیقه
    https://instagram.com/tv/CJ_suiTH۸kf/?igshid=۱oaubbsxib۴۶p…