• مزرعه #بیت_کوین کرمان خاموش شد

    مدیر روابط عمومی توانیر: بنا به درخواست مردم، استخراج رمز ارز از #مزرعه_رفسنجان که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و #چین است، متوقف شد.

    هرچند این شرکت، مجوز قانونی دارد ولی اولویت فعلی استمرار تامین برق واحدهای مسکونی است./فارس