• قطعنامه محکومیت ترامپ به اتهام تشویق به شورش تصویب شد

    مجلس نمایندگان #آمریکا هم اکنون به قطعنامه‌ای رأی داد که در آن ترامپ را به تشویق به شورش متهم می‌کند.
    اکنون مقدمات عزل ترامپ به صورت قانونی فراهم شده است./مهر