• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 11:22

    رزمایش موشکی سپاه پاسداران با موفقیت برگزار شد

    رزمایش بزرگ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای تمامی سناریوهای متصور و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت برگزار شد| در این رزمایش چندین موشک پیشرفته و نقطه زن سپاه پاسداران همزمان و با موفقیت شلیک شد.