• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/10/24 ساعت 17:44

    روابط عمومی شرکت توانیر: ماینر رفسنجان امروز خاموش شد. اولویت فعلی استمرار تآمین برق واحدهای مسکونی است.