• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/10/24 ساعت 15:48

    وزیر نفت: افزایش تولید در پارس جنوبی؛ افت مخزن نداریم| میزان افزایش تولید گاز میدان پارس جنوبی در سال ۹۹ روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب بوده و مخزن میدان گازی پارس جنوبی افت فشار نداشته است| مشکل گازی ایجادشده در زمستان امسال افزایش مصرف خانگی است